Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация - JOINT TOUR

Код на проекта:CB005.1.22.055
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:106064.85 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Резюме на проекта:

Проектът има за цел повишаване на регионалния туристически потенциал чрез популяризиране на трансграничните богатства като една съвместна дестинация, включваща разнообразни възможности за туризъм.

Дейностите по проекта включват провеждането на специализирано проучване за наличния потенциал, състоянието на туристическия сектор и съществуващите ограничения. Резултатите от проучването ще се използват за създаване на съвместни интегрирани туристически пакети за трансграничния регион и на дългосрочен план за стимулиране и популяризиране на инициативите в туристическия сектор. Последващите дейности са насочени към популяризиране на регионалния образ и повишаване на осведомеността за дестинациите в района сред туроператорите и туристите. За целта се предвижда провеждането на съвместни информационни кампании, включващи изработването и разпространението на рекламни материали, доставката и инсталирането на павильони в туристическите информационни центрове в Бургас, Ямбол, Хасково, Едирне и Кърклаерли, както и онлайн промотиране на региона чрез социалните мрежи и интернет. Планирани са и три тридневни туристически обиколки с участието на туроператори, журналисти, фотографи и блогъри за повишаване на осведомеността им относно възможностите за туризъм в трансграничния регион.  

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на съвместните и интегрирани подходи за развитие на устойчив туризъм и ще създаде положителен облик на трансграничния регион Бургас - Ямбол - Хасково - Къркларели - Едирне като привлекателна туристическа дестинация.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът допринесе за повишаване на регионалния туристически потенциал, чрез промоция на трансграничната природа, култура и история, като съвместна туристическа дестинация, с разнообразие от възможности за туризъм. Той способства за коопериране между различни български и турски заинтересовани страни, чрез подписване на съвместен Мемурандум, разработването на съвместни туристическа пакети и  пътеводители, съвместен план за действие и капацитет за създаване на обща дестинация и туристически продукти, популяризиране на регионалния имидж и ефективен маркетинг с общ бранд, лого и слоган на дестинацията. Достъпа да туристическа информация в ТГС Региона се подобри чрез монтиране на 5 киоска в 5 области на ТГС Региона. Във връзка с повишаване на осведомеността за дестинацията бяха създадени Съвместни Интегрирани Туристически Пакети /СИТП/, които бяха промотирани сред туроператори, създатели на обществено мнение и туристи,  организиране на съвместни мероприятия - кръгли маси, промоционални турове, прес-съобщения и представяне в социалните медии.

Осъществено бе проучване от съвместен екип от 5 експерти (2-ма експерти от Турция и 3-ма експерти от България) на туристическите ресурси, продукти и услуги, базирани на природното и културното наследство в ТГС региона, регионалното развитие и културно- историческото наследства.

Оценката  и анализа на съществуващата информация и ресурси, и доклад/ анализ бе база за създаването на 2 Съвместни Интегрирани Туристически Пакети, включващи най- атрактивните тематични маршрути- един насочен към местния туристически пазар (България и Турция) и втория насочен към  чуждестранни туристи и по скоро Азиатския пазар.  Туристическите пакети за целогодишни и комбинират различни туристически услуги: природни и културни атракции, транспорт, места за настаняване, места за хранене и други свързани с това услуги.  Бяха разработени 2 наръчника за лекции на екскурзоводи.

Съвместен План за Действие, бранд, лого и слоган на транс- граничната дестинация бяха разработени.  Той ще допринесе за разпознаване на трансграничния- регион, като атрактивна туристическа дестинация, с разнообразия от възможности за туризъм.  Съвместния план за действие (СПД)е базиран на реални ресурси, осигурени от проекта и одобрени стратегически документи (Националните Туристически Стратегии на България и Турция, регионални и общински планове за развитие, туристически програми и др.). 

5 тъч-скрин киоски  бяха доставени и монтирани в Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели, като лесно и ефективно средства, което да позволи на посетителите да навигират голям обем от информация.  Киоските предлагат разбираема информация на туристите пре нужда да планират своето пътуване и престой в избраната от тях дестинация за 2 интегрирани пакета. 

Промоционалните турове са един изпитан и надежден промоционален метод. В рамките на проекта бяха организирани три промоционални тура (всеки с 15 участници, 3 дни), с цел да се генерира по- голям интерес, от други форми на промоция.  Промоционалните турове с екскурзовод, бяха организирани за 15 туроператора (30 % от които работят на Азиатски пазар), журналисти, блогъри, фотографи, пътешественици, с цел  опознаване на дестинацията. Те публикуваха своите статии за популяризиране на транс- граничния регион и туристическите пакети, в специализирани туристически издания.

Уебсайт на проекта:

www.jointtour.eu/

Представяне на проекта в социалните медии:

Facebook: www.facebook.com/JOINT-TOUR-1929405403995576/

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/joint-tour-project-283191148/

Pinterest: www.pinterest.com/jointtour/pins/

flickr: www.flickr.com/photos/153583966@N08/

MySpace: https://myspace.com/joint.tour/photos

Материали по проекта:

Промоционални материали (чанта, банер, папка, магнит, химикал, информационна табела) можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура можете да намерите ТУК.

Бранд, лого и слоган за трансграничната дестинация България - Турция можете да намерите ТУК.

Проучване, направено сред местни заинтересовани страни е на разположение ТУК.

Ръководство на туроператора "Туристическа програма за български и турски местни туристи" е на разположение ТУК.

Ръководство на туроператора "Туристическа програма за международни/азиатски туристи" е на разположение ТУК.

Анализи "Туристическия потенциал в Бургас, Ямбол, Хасково, Къркларели и Одрин" е на разположение ТУК.

Съвместните интегрирани туристически пакети за международни/ азиатски туристи са на разположение ТУК.

Съвместните интегрирани туристически пакети заместния туристически пазар са на разположение ТУК.

Съвместен план за действие за трансграничната туристическа дестинация България - Турция (Одрин - Къркларели - Бургас - Ямбол - Хасково) е на разположение ТУК.

Подписан меморандум за сътрудничество е на разположение ТУК.

Еднодневни екскурзии и 7 дневни обиколки са разработени и са достъпни на следния интернет адрес: http://www.jointtour.eu/?page_id=528&lang=en.

Два промоционални видео клипа за съвместни интегрирани туристически пакети са достъпни на уебсайта на проекта на следния линк: http://www.jointtour.eu/?lang=en и в YouTube канала на програмата на следния интернет адрес: https://youtu.be/aTPlCp95XTw and https://youtu.be/rnCCIUcTxb4.

 

 

 

 

Партньори

Водещ партньор
Бургаска Регионална Туристическа Aсоциация
Партньор 2
Министерство на туризма
Партньор 3
Дирекция по култура и туризъм, Къркларели