Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация - JOINT TOUR, CB005.1.22.055