Bulgaristan -Türkiye Sınır Ötesi Bölgenin Cazip Bir Alan Olarak tanıtımı için Ortak Girişim Projesi - JOINT TOUR, CB005.1.22.055