Зелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели

Код на проекта:CB005.1.21.072
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:438055.00 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:13.04.2017
Крайна дата на проекта:12.04.2019
Област на въздействие:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез инвестиции в инфраструктурата на гр. Царево, България и гр. Къркларели, Турция насочени към създаването на паркови площи за отдих и развлечения.

По проекта част от Парк “Царево” в зоната между “Лятната читалня” и новата детска площадка на ул. “Крайморска” ще бъде обновена с алеи, зони за отдих и развлечения. Ще бъдат изградени площадка за петанк, голяма шахматна дъска с фигури за децата, както и маси за игра на табла и шах за по-големите посетители на парка.

Турският партньор по проекта ще създаде парк с панорамна гледка към язовир Къркларели, чийто дизайн представлява една съвременна концепция за модерен и атрактивен обект. Всички алеи и подходи към парка са проектирани в съответствие с изискванията за достъпна среда. В рамките на проекта ще бъдат изградени зелени площи и ще бъдат монтирани пейки и маси за пикник.

Предвиждат се  двустранни срещи между партньорите при стартирането на проекта, при започване на строителните дейности и за официалното откриване на обновените обекти.

Резултат от проекта ще бъде обособяване на атрактивно, модерно и обезопасено крайбрежно пространство, което ще съчетава възможностите за отдих и забавление на жителите и гостите на двата града в зелената система на Царево и Къркларели.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът цели повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура.

Чрез сътрудничеството между Къркларели 112. Клон на Дирекция Държавни хидротехнически съоръжения” (DSI) и Община Царево е изпълнен инвестиционен проект. Този проект е завършен в планирания срок.

С приключването на този проект беше установено силно сътрудничество между двете гранични държави. Създаден е трансфер на ноу-хау и изграждане на мрежови канали между Къркларели 112. Клон на Дирекция Държавни хидротехнически съоръжения (ДСИ) и Община Царево.

Проектът като цяло създаде и положителен опит между двете институции и в рамките на проекта бяха разработени многобройни контакти. В допълнение към официалните срещи, заключителните срещи и началните срещи, имаше много контакти по телефона, WhatsApp, електронна поща и др.

В същото време бяха извършени много дейности, които са представени в следващата част.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Брошура (на български език) можете да намерите ТУК.

 

Партньори

Водещ партньор
Къркларели 112 Клон на дирекция на държавните хидротехнически съоражения
Партньор 2
Община Царево