Зелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели, CB005.1.21.072