Подобряване на капацитета за защита на природата чрез подобряване на сътрудничеството между младите еколози в общините Болярово и Кофчаз

Код на проекта:CB005.1.12.153
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:78367.03 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2018
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на информираността и изграждане на капацитет на ученици и учители от трансграничния регион за опазването на екосистемите и тяхното възстановяване.

В рамките на проекта ще се създадат подходящи инструменти за сътрудничество между младите хора в опазването на околната среда, като разработване на Балканска младежка платформа за опити от измервания на околната среда, изследване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на мерките за защита на природата сред младите хора и проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси. Проектът предвижда организиране на курс за ученици по опазване на околната среда и провеждане на кампания в социалните медии за популяризиране сред младите хора на приложими мерки в тази област.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване степента на опазването на околната среда в трансграничния регион чрез популяризиране на мерки за защита на природата сред младите хора.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът създаде набор от иновативни маркетингови и комуникационни методи, с цел младите хора да бъдат въвлечени по подходящ начин в проблемите с опазването на природните ресурси. За тази цел бяха разработени следните материали: „Проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси“ (изработено на три езика), подготовка и провеждане на екологичен курс в 4 модула, обхващащ теми по химия, биология, физика и науката за екосистемите и „Проучване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на мерките за опазване на природата сред младите хора“ (на разположение на 3 езика).

В общините Болярово и Кофчаз бяха направени първите стъпки в развитието на концепцията за повишаване на осведомеността на учениците по теми, свързани с опазване и възстановяване на екосистемите чрез използване на интерактивни уеб базирани инструменти, които са по-близки до младите хора. Всички материали за използването на общите природни ресурси са събрани в една платформа, разработена по проекта и наречена: Балканска младежка еко-обсерватория. В нея младите природозащитници имаха възможност да въвеждат данни за състоянието на околната среда, които след това анализираха.

Всички включени в проекта, се стремяха да дадат най-доброто на "младите еколози": да ги научат да опазват околната среда, където живеем заедно с растения и животни, и да им покажат как да постигаме равновесие в екосистемата, в която живеем и която е нарушена.

Целта на обучителните курсове, разработени за децата, които са нашето бъдеще, беше да има дадем насоки как да поддържат и управляват местообитанията. Като резултат бяха обобщени важните въпроси как да защитим природата и как да поддържаме цикъла на околната среда. С много енергия и подход ние направихме стъпки напред към опазването на нашия свят.

Проектът беше подкрепен през цялото време от кампания в социалните мрежи, която допринесе за популяризирането на мерките за опазване на околната среда сред младите хора, приложи на практика и изпита някои от предложените мерки в маркетинговото проучване, и не на последно място популяризира концепцията за опазване на околната среда сред младите хора и ги стимулира да защитават заобикалящата ги природа.

Представяне на проекта в социалните медии:

f/ https://www.facebook.com/genccevreciler/

Twitter: https://twitter.com/Genccevreciler

Instagram: https://www.instagram.com/genccevreciler/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuqnqfGv-uD7SeMzxaibpWg/videos?disable_polymer=1

Материали по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси (на английски език) можете да намерите ТУК.

Проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси (на български език) можете да намерите ТУК.

Проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси (на турски език) можете да намерите ТУК.

Проучване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на опазването на природата (на английски език) можете да намерите ТУК.

Проучване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на опазването на природата (на турски език) можете да намерите ТУК.

Обучителен курс по екология за ученици, 4 модула, на български език, можете да намерите ТУК.

Обучителен курс по екология за ученици, 4 модула, на турски език, можете да намерите ТУК.

Платформа на "Балканска Младежка Еко Обсерватория" можете да намерите на следния интернет адрес: http://youth-observatory.com

5 видео материала за популяризиране на мерките за опазване на околната среда сред младите хора можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Младежка неправителствена организация Болярово, България
Партньор 2
Община Кофчаз