Подобряване на капацитета за защита на природата чрез подобряване на сътрудничеството между младите еколози в общините Болярово и Кофчаз, CB005.1.12.153