Мрежа Кулинарен Комшулук (CuliN)

Код на проекта:CB005.1.22.011
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:78693.27 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2018
Област на въздействие:075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да бъдат създадени конкурентни предимства за туризъм в трансграничния регион, които в дългосрочен план да доведат до устойчиво развитие на посетителската дестинация Едирне-Бургас.

Разработването на кулинарни туристически продукти и създаването на транснационални кулинарни маршрути, свързани с културните традиции и кулинарното изкуство, целят засилване на туризма в трансграничните селски райони през ниския и средния туристически сезон. Дейностите по проекта включват теренна работа, етнографско проучване и анализ на търсенето и предлагането на селски туристически продукти в граничната област между България и Турция. Ще бъдат проведени две съвместни обучения за повишаване на капацитета на представителите на публичния сектор  в Поморие, България и на малки и средни туристически предприятия в Кешан. По проекта ще бъдат организирани и два кулинарни фестивала в Поморие и Кешан. Проектът, също така, предвижда създаване на готварска книга и промоционален клип.

Изпълнението му ще допринесе за развитие на селския туризма в трансграничния регион, чрез популяризиране на специфичната местна кухня и кулинария. Транснационалното сътрудничество между селските райони в България и Турция, от друга страна, ще увеличи конкурентоспособността в областта на туризма и производството на здравословни хранителни продукти.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът „Мрежа кулинарен комшулук“ беше реализиран през 2017-2018 година с финансовата подкрепа на Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция. Основните движещи сили зад неговото осъществяване бяха българската Асоциация БИО МРЕЖА и турската Камара на ресторантьорите, хотелиерите и кафетериите в гр. Кешан. Двете организации успяха успешно да изградят сплотен екип, който силно желаеше да разпространи общите и разнообразни традиции, свързани с храната, готвенето и домашните рецепти. По този начин те искаха да привлекат повече туристи в трансграничния регион през пролетта и есента и да го превърнат в добре позната кулинарна дестинация. Подходът беше ясен - колкото повече посетители идват, колкото повече време прекарват тук, наслаждавайки се на храната и културните и природни красоти на района, толкова повече възможности за работа и доходи за местните жители ще бъдат създадени.

За тази година партньорите проучиха и популяризираха огромния културен потенциал и предлагането на туризма в региона. Проектът стартира с проучване и анализ, които дадоха информационната основа, от която партньорите имаха нужда, за да предоставят на местната общност и на политиците подходящи насоки за устойчиво развитие на туризма. Това се случи по време на двете обучения, организирани в Поморие и Кешан. Събитията събраха повече от 60 представители на публичния сектор и МСП и успяха да повишат осведомеността им относно ползите от използването на местно нематериално културно наследство за развитието на всесезонните алтернативни туристически продукти в граничния регион. Двете обучения обединиха заинтересовани страни в сферата на туризма в региона и им помогнаха да установяват полезни бизнес контакти и приятелства. Благодарение на събитията, собственици на ресторанти уредиха обмени на персонал, готвачите се научиха как да приготвят нови рецепти, производителите на храни опитаха нови вкусове. По време на обученията те всички работиха заедно и активно допринесоха за превръщането на региона в уникална туристическа дестинация.

Кулминацията на проекта - двата кулинарни фестивала през октомври и ноември доказаха, че проектният подход е успешен. Двете събития бяха широко отразени в медиите и привлякоха стотици посетители извън активния туристически сезон. Те пристигнаха да опитат традиционни български и турски ястия, приготвени и сервирани от кулинарни експерти от двете страни. Вкусни ястия и рецепти бяха демонстрирани. Някои от тях могат да бъдат намерени в кулинарната книга, създадена от партньорите с подкрепата на местната общност и младежи от региона.

Двата успешни фестивала предоставиха доказателства, че проектът "Мрежа кулинарен комшулук" изпълни своята цел - да допринесе за развитието на туризма в трансграничния регион. Той създаде постоянни контакти, обмени опит и подобри сътрудничеството в туристическата индустрия в региона. Той популяризира сред потенциалните посетители типичните места, където могат да опитат чудесната храна, която се приготвя тук, да изследват забележителностите и да оценят културата.  Фрагменти от най-важните моменти от проекта, и по-специално кулинарните фестивали в Поморие и Кешан, както и коментари на експерти и представители на местната общност бяха включени във филм на български и турски език. Филмът бе създаден, за да  популяризира проектът, фестивалите и забележителните ястия и култура, които трансграничният регион носи и пази през вековете и поколенията. Той може да бъде намерен на следната връзка: https://www.youtube.com/watch?v=ZadoL8JiD00&t=0s&index=12&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

 

Уебсайт на проекта:

http://culin.eu/

Фейсбук страница на проекта:

www.facebook.com/culinaryneigborhood/

Материали по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Анализ на търсенето и предлагането на продукти за селски туризъм в трансграничния регион (на английски език) можете да намерите ТУК.

Анализ на търсенето и предлагането на продукти за селски туризъм в трансграничния регион (на турски език) можете да намерите ТУК.

Кулинарна книга "Какво му туряш, джанъм?" можете да намерите ТУК.

Кулинарна туристическа карта на трансграничния регион можете да намерите ТУК.

Трансгранични кулинарни маршрути можете да намерите ТУК.

Културен каландар за 2018 година можете да намерите ТУК.

Теренно и етнографско проучване можете да намерите ТУК.

Видеоклип от проекта можете да намерите ТУК.

Презентация от пресконференция, проведена на 11 септември 2017 в град Поморие, можете да намерите ТУК.

 

 

Партньори

Водещ партньор
Асоциация БИОМРЕЖА (BIONET)
Партньор 2
Търговска камара на ресторантьори, кафене и хотели, Кешан