Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм

Код на проекта:CB005.1.21.167
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:348108.28 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград (България) и Инедже (Турция)  чрез подобряване на  условията за отдих и туризъм с ефективното използване на съществуващите природни ресурси.

Проектът предвижда създаването на две зони за  активен отдих и дейности на открито в местността „Плочест” до Тополовград, и в местността „Чамлък” - Инедже. Традиционно използваната зона за игри и събития сред природата с площ над 12 акра, разположена в непосредствена близост до град Тополовград ще бъде оборудвана с места за сядане, навеси, детска площадка и съоръжения за барбекю. Предвидено е изграждането на волейболно, баскетболно и футболно игрище, оформяне на алеи и модел на тракийско светилище. В местността „Чамлък” в Инедже ще се създаде зона за отдих, спорт и публични прояви на открито на територия от  30 акра. Предвижда се поставянето на беседки, маси, пейки, съоръжения за баскетбол, мини-футбол и волейбол. Ще бъде инсталирана и сглобяема сцена за провеждането на масови публични прояви с оборудване за озвучаване и осветление. За популяризиране на туристическата атрактивност на двата региона в създадените по проекта зони ще се проведат „Училища на открито” . В продължение на три дни в Тополовград и Инедже групи от по 30 ученика от средно образователните училища на двете общини ще придобият знания за природното наследство и биоразнообразието на трансграничния регион и умения за оцеляване сред природата. Проектът предвижда още заснемане на  филм, популяризиращ условията за отдих и туризъм на територията на двете общини и издаването на туристически каталог "Сакар планина".

Изпълнението на проекта ще разшири възможностите на гражданите за отдих в трансграничния регион, ще насърчи развитието на устойчив туризъм като инструмент за социално-икономически подем, ще повиши  конкурентоспособността и приходите на местното население.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Главната цел на проекта е да повиши туристическата атрактивност чрез подобряване на условията за отдих и туризъм в Община Тополовград (България) и Община Инедже (Турция). Две много важни за местните общности и туристите, местности – Плочест в Тополовград и Чамлъка в Инедже, се превърнаха в две от най-добрите места за посещение в трансграничната зона на България и Турция. Основните дейности по проекта включват подобряване на условията за отдих и туризъм в тези две прекрасни горски местности чрез поставяне на архитектурни елементи и чрез осигуряване на необходимо оборудване.

Резултатите от проекта свързани с ново-подобрените местности за отдих и туризъм и потенциала за привличане на туристи, който и двете общини имат като част от трансграничната зона на Бългрия и Турция бяха широко промотирани с разнообразни събития и материали изработени в рамките на проекта. „Училище сред природата“ организирано в Плочест, Тополовград осигури на 30 ученика от Тополовград знания за природното и културно наследство и биоразнообразието, предостави им умения за оцеляване сред природата, чрез използването на модерно техническо оборудване за фотографиране и ориентиране в планината. Идентичен тип събитие – „Училище сред природата“ беше проведено в Чамлъка, Инедже, но с участието на 10 ученика от България и 20 ученика от Турция. „Училището сред природата“ в Чамлъка, Инедже се проведе в идентичен формат и със силен елемент на трансграничен обмен за младите ученици от двете държави. „Училищата сред природата“ се доказаха като много интересен и полезен формат, който има потенциала да се превърне в традиция в Тополовград и в Инедже, както и да бъде прекрасен промер за цялата трансгранична зона.

Резултатите от проекта бяха представени на местните общности в Тополовград и в Инедже чрез специално организирани във всеки от градовете публични срещи с местното население. Сред най-прекрасните резултати са изработените по проекта имиджови брошури, промотиращи красотата и атрактивността за отдих и туризъм на двете общини. Два много специални промоционални и рекламни материал бяха изработени по проекта – изключително необходим Туристически пътеводител „Сакар Планина“ и абсолютно уникален рекламен филм  „ Красота,  дух и традиции – пътуване през Сакар Планина и течението на Долна Тунджа“. И двата материала доказаха качеството и показаха огромния потенциал и привлекателност, които районът има.

Проект "Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм" е един от проектите с най-голям социален ефект в трансграничния регион на България и Турция, а двете местности за отдих и туризъм – Плочест и Чамлъка се превърнаха в „задължителни за посещение точки“ за всеки турист и гражданин, който иска да разбере повече за това какво може да предложи трансграничния регион.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Брошури от проекта можете да намерите ТУК.

Туристически пътеводител "Сакар планина" можете да намерите ТУК.

Рекламен филм "Красота, дух и традиции - пътуване през Сакар планина и Долна Тунджа" е на раположение на следния линк: http://museum-topolovgrad.eu/?cid=2&NewsId=38.

Презентация за проекта можете да намерите ТУК.

Презентация "Приказка за Плочест" можете да намерите ТУК.

Презентация "Училище сред природата" можете да намерите ТУК.

 

Партньори

Водещ партньор
Общински исторически музей - Тополовград, България
Партньор 2
Община Инедже, Турция