Eko Turizm destinasyonu olarak Topolovgrad ve İnece Belediyesi'nin ilgi çekiciliğinin artırılması

Proje Adı:CB005.1.21.167
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:348108.28 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Proje Özeti:

The project aims to increase the tourist attractiveness of the municipalities of Topolovgrad (Bulgaria) and Inedzhe (Turkey) by improving the conditions for recreation and tourism through the efficient use of the existing natural resources.

The project envisages the creation of two zones for recreation and outdoor activities in the area of "Plochest" in Topolovgrad and in the area of "Chamlak" - Inedzhe. Grounds of ​​over 12 acres, traditionally used for games and events in nature, located near the city of Topolovgrad will be equipped with seating places, shelters, playground and barbecue facilities. The construction of a volleyball, basketball and soccer field, walking paths and a model of a Thracian sanctuary are also envisaged. In the "Chamlak" area in Inedzhe a zone for recreation, sport and public events in the open with area of ​​30 acres will be created. Placement of pavilions, tables, benches, facilities for basketball, mini-football and volleyball is envisaged. A prefabricated scene for conducting mass public events with equipment for sound and lighting will be installed. To promote the tourism attractiveness of both regions "Schools in the open" will be held in the created areas. For three days in Topolovgrad and in Inedzhe groups of 30 students from the secondary education schools of the two municipalities will gain knowledge about the natural heritage and biodiversity of the cross border region and will aquire survival skills in nature. The project envisages also the shooting of a film promoting the conditions for leisure and tourism in the two municipalities and the elaboration of a tourist catalog "Sakar Mountain."

The implementation of the project will expand the opportunities for recreation in the cross border region, will promote the development of sustainable tourism as a tool for socio-economic revival and will increase the competitiveness and the incomes of local people.

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları faaliyetleri proje takvimine göre uygulamışlardır.

Projenin temel amacı, Topolovgrad Belediyesi (Bulgaristan) ve İnece Belediyesi’nde (Türkiye) rekreasyon ve turizm koşullarını iyileştirerek turizm çekiciliğini arttırmaktır. Yerel topluluklar ve turistler için çok önemli iki alan olan - Topolovgrad'daki Plochest ve İnece'deki Çamlık, Bulgaristan ve Türkiye’nin sınır ötesi bölgesini ziyaret etmek için en iyi yerlerden ikisi olagelmiştir. Proje kapsamındaki ana faaliyetler, bu güzel çam ormanı alanlarındaki rekreasyon ve turizm koşullarının mimari elemanların yerleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi yoluyla iyileştirilmesidir.

Yeni geliştirilmiş rekreasyon ve turizm alanlarına ilişkin proje sonuçları ve hem belediyelerin hem Bulgaristan hem de Türkiye'nin sınır ötesi alanının bir parçası olan turizm cazibesi potansiyeli, proje kapsamında ele alınan çeşitli etkinlikler ve materyallerle yaygın olarak tanıtıldı. Plochest'te düzenlenen “Doğada Okul” - Topolovgrad, Topolovgrad'dan 30 öğrenciye, dağlarda fotoğraf çekmek ve yönlendirmek için modern teknik donanımlar kullanarak, doğada hayatta kalma becerileriyle, doğal ve kültürel miras ve biyoçeşitlilik hakkında bilgi verildi. Aynı tür etkinlik - “Doğada Okul” Inece'deki Çamlık'da ancak Bulgaristan'dan 10 öğrencinin ve Türkiye'den 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Çamlık'daki “Doğada Okul” etkinliği her iki ülkeden gelen genç öğrenciler için güçlü bir sınır ötesi değişim unsuruna sahiptir. “Doğadaki Okullar” çok ilginç ve faydalı olduğu etkinliklerle görülmüştür ve Topolovgrad ve İnece'de bütün sınır ötesi alan için güzel bir örnek olma niteliği taşımaktadır.

Proje sonuçları, Topolovgrad ve İnece'deki yerel topluluklara, her bir şehirde yerel halkla yapılan toplantılarda özel olarak düzenlenmiş olarak sunulmuştur. En etkili sonuçlar arasında, her iki belediyenin rekreasyon ve turizm için güzelliğini ve çekiciliğini destekleyen tanıtım malzemelerinin oluşturulmasıdır. Proje kapsamında iki çok özel tanıtım ve reklam materyali hazırlandı - çok ihtiyaç duyulan Gezi rehberi “Sakar Dağı” ve eşsiz bir tanıtım filmi "Güzellik, Ruh ve Gelenekler - Sakar Dağı ve aşağı Tunca Nehri'ne ulaşan yolculuk" ikisi de kalitesini kanıtladı ve bölgenin sahip olduğu büyük potansiyeli ve çekiciliği göstermiştir.

Eko Turizm destinasyonu olarak Topolovgrad ve İnece Belediyesi'nin ilgi çekiciliğinin artırılması" projesi, Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinde hem rekreasyon hem de turizm alanlarında en büyük sosyal etkiye sahip projelerden biri olmuş, hem rekreasyon hem de turizm alanları olan Plochest ve Çamlık alanlarında turistler ve vatandaşlar için ziyaret edilmesi gereken bir nirengi noktası haline gelmiştir. Ayrıca, sınır ötesi bölgenin neler barındırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen turistler için her iki rekreasyon ve turizm alanı mükemmel bir başlangıç noktası haline gelmiştir.

Proje malzemeleri:

Promosyon malzemelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje kitapçığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proje broşürlerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

"Güzellik, Ruh ve Gelenekler - Sakar Dağı ve Aşağı Tunca’da yolculuk" adlı video filmi aşağıdaki bağlantıda mevcuttur: http://museum-topolovgrad.eu/?cid=2&NewsId=38.

Ortakları

Leading partner
Belediye Tarihi Müzesi - Topolovgrad, Bulgaristan
PP2
İnece Belediyesi, Türkiye