Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство

Код на проекта:CB005.1.21.112
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:496495.09 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Резюме на проекта:

Проектът има за цел увеличаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез инвестиции за оформянето на привлекателен  за посетителите архитектурен облик на Несебър и Къркларели и за по-доброто използване на природното и културното наследство и свързаната с него инфраструктура.

Проектът предвижда полагане на улични настилки с максимално автентичен вид на улиците "Месембрия", "Метрополска", „Рибарска" и "Мена" в град  Несебър, създаващи среда близка до естествената атмосфера на стария град. Планира се оформянето на зони за творчество на улични художници, актьори и музиканти. Основната дейност на партньорите от Къркларели (Турция) е изпълнението на втори етап от парка „Волдорф”, разположен в покрайнините на града. Предвидено е изграждането на велосипедни алеи, две площадки за фитнес на открито, комплекс от детски съоръжения, обособяване на места за пикник и система за соларно осветление. Ще бъдат проведени съвместни събития за официалното откриване на завършените обекти – хапънинг с участието на местни художници и артисти в стария Несебър и спортно състезание за деца в изградения парк в Къркларели.

В рамките на проекта се предвижда и изработването на рекламен видео филм за културно-историческото и природното наследство на двете общини, който ще се излъчи по време на планираните официални събития и ще се разпространява във вид на CD запис по време на изпълнението на проекта с цел популяризиране на региона и привличане на посетителски интерес.

Изпълнението на проекта ще доведе до оформянето на среда, която да представя съществуващите културно-исторически забележителности и природни богатства по атрактивен начин, както и популяризиране на възможностите за културен, исторически и еко туризъм в двете трансгранични общини.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Идеята за настоящия проект се породи като естествено продължение на добрите взаимоотношения и успешната съвместна работа между Община Несебър и Община Къркларели. Чрез изпълнението на проекта ние целихме да съдействаме за влизането на културно историческото и природно наследство в съвременния свят, чрез оформяне на цялостни архитектурни ансамбли, които са привлекателни за туристите и са посещавани в двете трансгранични общини, също така да се насърчи опознаването на природното и културното наследство, чрез развитие на културен, исторически и еко туризъм.

След като беше проведена тръжна процедура и избран изпълнител за строително-монтажните работи в Несебър, проведохме мащабна церемония за първа копка в присъствието на партньорите от Община Къркларели, която беше широко отразена в местни и регионални медии. През следващите месеци се осъществиха и основните дейности, заложени в проекта - подмяна на уличните и тротоарните настилки с настилки от епохата на Възраждането в Стария град на Несебър и изграждане на архитектурни елементи и съоръжения - велоалеи, открит фитнес, монтаж на соларно осветление в парк Валдорф, Къркларели. За популяризация на двете общини беше изработен специален рекламен филм на три езика – български, турски и английски, записан на 500 диска и разпространен на публични събития. Едновременно с това, отново с цел популяризация и визуализация изработихме и разпространихме и 500 брошури с информация за проекта и партньорите. В заключение, след като бяха изпълнени всички строителни дейности, проведохме две официални церемонии, съответно в Къркларели и Несебър, за откриване на реконструираната инфраструктура, посетени от множество граждани, журналисти и официални лица.

Материали по проекта:

Информационни табели, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Промоционалният видео клип, разработен по проекта можете да намерите на следните интернет адреси: със субтитри на български език: www.youtube.com/watch?v=6PjRjDJ2KYo&t=10s и със субтитри на турски език: www.youtube.com/watch?v=l4GweVksyeE&t=34s.

Партньори

Водещ партньор
Municipality of Nesebar
Партньор 2
Municipality of Kırklareli