Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство, CB005.1.21.112