Опазване на природното и културното наследство – обща европейска цел

Код на проекта:CB005.1.22.054
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:100909.24 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:04.08.2017
Крайна дата на проекта:03.08.2018
Област на въздействие:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши потенциала на трансграничния туризъм чрез разработване и прилагане на стратегии за устойчиво развитие на туризма в град Къйъкой, Турция и град Созопол, България.

Планираните дейности включват изработване на два технически проекта на значими обекти на природното и културното наследство в двата черноморски града: един за опазване и реставрация на 29 276 кв. м. улици в старата част на Къйъкой, които осигуряват достъп до основни туристически забележителности като Стария Морски Фар, крепостните стени и портите, изградени по времето на Юстиниан I и красивия морски бряг. От българска страна ще бъде  продължен ремонта на улиците "Южна панорамна алея" до нос "Скамни" и "Северна панорамна алея" до Северната кула в гр. Созопол.

Партньорите са определили мерки за популяризиране значението на проекта и повишаване осведомеността на местното население, като освен изработване на рекламни материали, се предвижда и организиране на информационни срещи с медии и туристически организации.

Изпълнението на проекта ще допринесе за позиционирането на град Созопол и град Къйъкьой като водещи международни туристически дестинации в трансграничния регион и ще се създадат условия за развитието на т.нар. „нов туризъм” – опазващ, приобщаващ и благодатен.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Изпълнението на проектното предложение е от първостепенно значение както за жителите на общините Созопол и Къйъкьой, така и за развитието на културния туризъм в трансграничния регион и за всички туристи и посетители.

В рамките на проекта Община Къйъкьой разработи технически проект за реставрация на малките улици, намиращи се в археологическия резерват на Стария град. Дейностите от българска страна обхванаха подготовка на проектна техническа документация, озаглавена: "Изграждане и изложба на Панорамата в археологически резерват "Древен град Аполония" - Созопол". Партньорите по проекта разработиха съвместна стратегия за развитие на устойчив туризъм в областите Бургас и Къркларели.

Изпълнението на проекта "Опазване на природното и културно наследство - обща европейска цел" има голямо значение за повишаване на популяризирането на природното и културното наследство в трансграничния регион и поставя основите за развитие на устойчив туризъм в региона чрез разработване на реставрационни проекти на улиците в тези два исторически града.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Проучване за културно-историческите паметници в Къйкьой, регион Визе-Къркларели (на английски език) можете да намерите ТУК.

Проучване за културно-историческите паметници в Къйкьой, регион Визе-Къркларели (на турски език) можете да намерите ТУК.

Проучване за културните, исторически и природни ценности на района на Къйкьой и Къркларели (на английски език) можете да намерите ТУК.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Трансграничния регион Бургас - Къркларели можете да намерите ТУК.

Техническа проектна документация за обект: „Благоустрояване и експониране на панорамна алея в Археологически резерват „Античния град Аполония” – град Созопол" можете да намерите ТУК.

Технически проект за реставрация на малките улици в Старата част на Къйкьой можете да намерите ТУК.
 

Партньори

Водещ партньор
Община Къйъкой
Партньор 2
Фондация „Приморско-2004“