Doğa ve Kültürel Değerlerin Korunması – Ortak Avrupa Hedefi

Proje Adı:CB005.1.22.054
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
Proje Türü:Soft
Proje Süresi (Ay):12
Proje Bütçesi:100909.24 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:04.08.2017
Proje Bitiş Tarihi:03.08.2018
Proje Etki Alanı:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Proje Özeti:

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Projenin gerçekleştirilmesi, Kıyıköy ve Sozopol vatandaşları ve sınır ötesi bölgesini ziyaret eden turistler için kültür turizmi geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

Proje kapsamında Kıyıköy Belediyesi tarafından Kıyıköy ’ün tarihi kısmını oluşturan arkeolojik rezervinde bulunan küçük sokaklarının restorasyonu için teknik restorasyon projesi geliştirdi.

Projenin Bulgaristan ayağında ise Sozopol şehrinin arkeolojik sit alanı olan ve Antik Apollon Şehri olarak adlandırılmış bölgenin geliştirilmesi ve tanıtılması başlıklı bir teknik restorasyon projenin hazırlanmasını kapsamıştır.

Proje ortakları birlikte Burgaz ve Kırklareli İllerin sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için ortak bir strateji geliştirdiler.

“Doğal ve kültürel mirasın korunması - ortak bir Avrupa hedefi” projesinin uygulanması, sınır ötesi bölgedeki doğal ve kültürel mirasın tanıtımının artırılması için çok büyük öneme sahip olan proje olup bu iki önemli tarihi kentin sokaklarının restorasyon projelerinin geliştirilmesi ile sınır bölgesinde sürdürülebilir turizmin gelişimi için temeller oluşturmuştur.

Projenin görünürlük materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Kıyıköy Vize-Kırklareli Bölgesindeki kültür ve tarihi eserlerin incelenmesi çalışmasının (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Kıyıköy Vize-Kırklareli Bölgesindeki kültür ve tarihi eserlerin incelenmesi çalışmasının (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Kıyıköy ve Kırklareli bölgesinin temel kültürel, tarihi ve doğal değeri hakkında inceleme çalışmasının (İngilizce version) buradan ulaşabilirsiniz.

Kırklareli-Burgaz Sınır Ötesi Bölgesinde Turizmin Sürdürülebilir Gelişimi Stratejisine buradan ulaşabilirsiniz.

Sozopol kasabasında "Skamni" caddesine ve "Kuzey panoramik sokak" sokağından "Güney panoramik sokak" sokağının devamına ilişkin teknik projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Antik Kıyıköy Kasabasının caddelerinin Teknik mimari projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Kıyıköy Belediye Başkanlığı, Türkiye
PP2
Primorsko 2004 Vakfı, Bulgaristan