Doğa ve Kültürel Değerlerin Korunması – Ortak Avrupa Hedefi, CB005.1.22.054