Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина

Код на проекта:CB005.1.12.082
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:116114.11 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на информираността на ученици, родители и учители от град Бургас (България) и град Селиолу (Турция) за опазването на природата чрез устойчиво използване и управление на общите природни ресурси посредством съвместни интерактивни и обучителни дейности.

Предвижда се създаване на клубове по интереси за опазване на природата и устойчиво управление на природните ресурси за ученици от двете училища, провеждане на ученическа еко академия и еко походи за ученици и родители, както и създаване на съвместна интернет платформа за споделяне на добри практики и резултати от практическите обучения за съхраняване на околната среда и разумното използване на природните ресурси.

В рамките на проекта ще се организира еко фото конкурс и изложба за представяне на предмети, изработени от природни материали. Предвидено е провеждане на информационна кампания от двете страни на границата, насочена към устойчивото използване и управление на природните ресурси и опазване на околната среда. За целите на проекта, в двете училища ще бъде доставено оборудване за обучителни еко лаборатории.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване степента на опазване на околната среда в трансграничния регион чрез формиране на „зелено“ самосъзнание у  учениците, което ще насърчи тяхната мотивация за прилагане на практика на придобитите умения и опит в областта на съхраняване на природата.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основната идея на проекта беше да се изработи образователна програма за клубове по интереси в партньорските училища. В подготвителната фаза бяха установени общи проблеми и в двете училища, които по-късно бяха разгледани в проекта. Целта на проекта бе да се подобри капацитетът на учениците, родителите и учителите в Бургас и Сулоглу в областта на опазването на природата и устойчивото използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни образователни и мотивационни дейности.

В изпълнение на проекта през учебната година беше реализирана образователната програма за клубове по интереси "Училищна екоакадемия", успешно разработена от експерти в областта на образованието и опазването на природата с постоянната подкрепа на училищното ръководство и учителите. В началното във всяко училище са създадени четири клуба с участници от 4-ти и 5-ти клас в училище "Васил Левски", България и от 4-ти клас в началното училище "Сулоглу", Турция. В обученията бяха използвани различни методи като: игри, конкурси за награди, викторини, събиране на отпадъци в училищния двор, разходки сред природата, колажи с естествени материали и др. Родителите също взеха участие в някои от вътрешните и външни обучения. Интерактивните обучения бяха осъществени благодарение на доставеното ИТ оборудване - интерактивни дъски, преносими компютри, таблети, видео и фотокамери. Обучителни еко лаборатории бяха оборудвани и в двете училища, където учениците правеха експерименти, тестваха пробите, взети по време на екопътеките, проведоха практически обучения и т.н. Еднодневни еко турове бяха организирани за ученици и родители на различни места в Странджа планина. Посетена бе слънчева / вятърна система. Наблюдаваха се растенията и животните в техните естествени местообитания. Студентите бяха запознати с природата чрез теория, наблюдение и практически опит в съответствие с Програмата.

Бяха организирани информационни кампании и в двете страни, включително пресконференции, Дни на отворените врати на обучители, Еко-фотоконкурс, които показаха снимки и предмети, направени по време на обученията, както и резултатите от изпълнението на програмата. Тези кампании повишиха осведомеността на заинтересованите страни за това как студентите и родителите могат да бъдат мотивирани да подобрят знанията си и да подобрят капацитета си за опазване на природата и устойчиво използване и управление на природните ресурси, както и за ефективността на разработената програма. Поради интереса, тя се разпространи в няколко други училища, които ще имат възможност да я изпълнят.

Уебсайт на проекта:

www.ecoclub-bgtr.eu

Материали по проекта:

Промоционални материали (магнити и папка) можете да намерите ТУК.

Брошури с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за екологично образование на клуб по интереси „Ученическа еко академия“ можете да намерите ТУК.

Наръчник за учители за 4 и 5 клас можете да намерите ТУК.

Помагало за извънкласни дейности на ученици от 4 и 5 клас можете да намерите ТУК.

 

 

  

Партньори

Водещ партньор
Основно училище „Васил Левски“ – Бургас, България
Партньор 2
Основно училище в Селиолу – Селиолу, Турция
Партньор 3
Областно управление на Селиолу – Селиолу, Турция (Каймакамство)