Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина, CB005.1.12.082