Sınır ötesi bölgelerden Istranca Dağında doğanın korunması konulu sınır ortak öğrenci girişimleri

Proje Adı:CB005.1.12.082
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
Proje Türü:Soft
Proje Süresi (Ay):15
Proje Bütçesi:116114.11 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.06.2018
Proje Etki Alanı:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Proje Özeti:

Proje Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Projenin ana fikri, proje ortağı okullardaki doğa kulüpleri için bir eğitim programı hazırlamak ve geliştirmekti. Hazırlık aşamasında, daha sonra projede ele alınacak her iki okulda ortak problemler tespit edilmiştir.Projenin amacı, doğayı koruma ve sürdürülebilir kullanımı ve ortak doğal kaynakların ortak eğitim ve motivasyon faaliyetleri ile eğitim alanında Burgaz ve Süloğlu'ndaki öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin doğa bilinci kapasitelerini arttırmaktı.

Proje süresince, eğitim yılı içerisinde okullarda hazırlanan eğitim programı çerçevesinde "Okul Eko-Akademisi” kulüplerinde doğanın korunması ile ilgili sürdürülen faaliyetler öğretmenler, okul idaresi ve alanında uzman kişilerce desteklendi ve projede ele alınan faaliyetler başarıyla tamamlandı. Projenin başında her okulda dörder kulüp kuruldu. Bulgaristan "Vasil Levski" Okulundan 4. ve 5. Sınıf öğrencileri, Türkiye "Süloğlu" ilkokulundan 4. Sınıf öğrencileri kulüplere katıldı. Proje süresince farklı eğitim yöntemleri kullanıldı: oyunlar, ödüllü yarışmalar, sınavlar, okul bahçesini düzenleme ve temizleme, doğada yürüyüşler, doğal malzemelerle çalışma ve kolaj etkinlikleri vb. Bazı okul içi ve okul dışı faaliyetlerde öğrenci velilerinin katılımı da sağlandı. Bu faaliyetler, proje kapsamında alınan akıllı tahtalar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, video ve fotoğraf makıneleri sayesinde interaktif eğitimlerle gerçekleştirildi.İki okulda da eko-laboratuvarlar kuruldu. Bu laboratuvarlarda öğrenciler doğa gezilerinde topladıkları su ve toprak numunelerini deneylerle incelediler ve sonuçları karşılaştırdılar vb. Strandja Dağı'na günübirlik geziler düzenlendi. Veliler ve öğrencilerle dağın doğal güzellikleri yanında, güneş sistemleri ve rüzgar türbünleri görüldü. Bitkiler ve hayvanlar doğal yaşam alanlarında gözlenmiştir.  Projeye uygun olarak, öğrenciler oğrendikleri teorik bilgileri, doğada uygulama imkanı buldular.  Her iki ülkede de basın konferansları da dahil olmak üzere bilgilendirme kampanyaları düzenlenmiştir.

Proje kapsamında yapılan Açık Kapı Günleri etkinliklerinde , eko- fotoğraf yarışması, eğitimler sırasında doğadan toplanan materyallerle yapılmış nesneler sergisi  düzenlenmiş ve sonuçlar açıklanmıştır.Bu faaliyetler, paydaşların bilgi ve becerilerini geliştirmiş ve doğayi koruma, tanıma ve sürdürülebilir kullanımı ile doğal kaynakların yönetimi ve geliştirdikleri programın etkinliliği için, kapasitelerini geliştirmek amacıyla, öğrencilerin ve velilerin nasıl motive olabileceğine ilişkin farkındalıklarını arttırmıştır. Başarılı bir tanıtım kampanyası sonucunda projemiz diğer okullara örnek olmuştur ve onlar da bu projeyi kendi okullarında uygulamaya almışlardır.

Projenin internet sitesi:

www.ecoclub-bgtr.eu

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tematik müfredat rehberi ile programa (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin el kitabına (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler için egzersiz defteri (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
“Vassil Levski“ Burgaz İlkokulu, Bulgaristan
PP2
Süloğlu İlkokulu, Türkiye
PP3
Süloğlu Kaymakamlığı, Türkiye