Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı Bilgilendirme Etkinlikleri Gerçekleştirilmiştir