Информационна кампания, проведена във връзка с Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция