Първо заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2021-2027

25.11.2019

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Турция 2021-2027 прие Решение №1 и Решение №2 на заседание, проведено на 12 ноември 2019 г.

 

Facebook icon
Twitter icon