Пето заседание на Съвместната работна група

27.04.2022

Петото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТИРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 24 март 2022 г. Членовете на СРГ приеха Решение №6/08.04.2022 г.

Приетите документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon