Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Второто заседание на Съвместната работна група  за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. се проведе онлайн на 24 септември 2020 г.

Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon