Шесто заседание на Съвместната работна група

07.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №7 на 29 август 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon