Dördüncü Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

12.10.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan dördüncü Ortak Çalışma Grubu Toplantısı 14 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Facebook icon
Twitter icon