Четвърто заседание на Съвместната работна група

12.10.2021

Четвъртото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 14 септември 2021 г. Членовете на СРГ приеха с Решение №5 първият работен вариант на програмтния документ.

Facebook icon
Twitter icon