INTERREG VI-A IPA Bulgaristan Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamında proje fikirleri için Birinci Çağrı kapsamında Güncellenmiş Sorular ve Cevaplar

04.07.2023

İlk Çağrı ile ilgili Sorular ve Cevaplara BURADAN.

 

Facebook icon
Twitter icon