Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни идеи в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027

18.07.2023

Актуалните Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в рамките на Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027 са на разположение ТУК.

Facebook icon
Twitter icon