Трета покана

Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по стратегическия проект по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България-Турция 2014-2020

01.10.2020

На 30.09.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за представители на българските проектни партньори по стратегическия проект, по който се очаква да бъде сключен договор за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Поправен формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

30.06.2020

Публикуван е коригиран формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения с незначителни технически поправки, свързани с одобреното изменение на Насоките за кандидатстване и въведената възможност партньорите по проекта да отчитат разходите си по Бюджетна линия 1 по принципа на „реално направените разходи“.

 

Промененият Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

 

Важно! Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

29.06.2020

Насоките за кандидатстване на предварително определените кандидати по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП  за ТГС България - Турция бяха изменени с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 26 юни 2020 г. като съответно беше променен и формулярът за кандидатстване.

Изменените Насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

13.05.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 13 май 2020 г. покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави.

Subscribe to Трета покана