Трета покана

Поправен формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

30.06.2020

Публикуван е коригиран формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения с незначителни технически поправки, свързани с одобреното изменение на Насоките за кандидатстване и въведената възможност партньорите по проекта да отчитат разходите си по Бюджетна линия 1 по принципа на „реално направените разходи“.

 

Промененият Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

 

Важно! Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

29.06.2020

Насоките за кандидатстване на предварително определените кандидати по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП  за ТГС България - Турция бяха изменени с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 26 юни 2020 г. като съответно беше променен и формулярът за кандидатстване.

Изменените Насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

13.05.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 13 май 2020 г. покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави.

Subscribe to Трета покана