Üçüncü Çağrı Kapsamındaki Stratejik Projenin Bulgar Yararlanıcıları için Proje Uygulama Eğitimi

01.10.2020

Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında fonlanacak olan Stratejik Projenin Bulgar yararlanıcılarının temsilcilerine, Yönetim Makamının desteğiyle Programın Ortak Sekretaryası tarafından 30.09.2020 tarihinde çevrimiçi Proje Uygulama Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim Ortak Sekretarya ve Yönetim Makamı temsilcileri tarafından verilmiştir. Eğitim boyunca aşağıdaki konulara değinilmiştir:

• Raporlama, teknik uygulama ve izleme;

• Yararlanıcı Portalı;

• Harcamaların İlk Seviye Kontrolörleri tarafından doğrulanması;

• Projenin finansal yönetimi;

• Usulsüzlükler.

Her modül sonunda katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplanmıştır.

Eğitim boyunca, özellikle stratejik projenin uygulanmasındaki projeye has özelliklerin ve Yönetim Makamı ile Ulusal Otorite tarafından mevcut salgına yönelik kısıtlamalar çerçevesinde belirlenen yeni kural ve usullerin üzerinde durulmuştur.

Eğitim sırasında kullanılan sunumlara aşağıdan erişebilirsiniz:

 

Facebook icon
Twitter icon