Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по стратегическия проект по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България-Турция 2014-2020

01.10.2020

На 30.09.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за представители на българските проектни партньори по стратегическия проект, по който се очаква да бъде сключен договор за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Отчитане, наблюдение и изпълнение на договора за субсидия;
Портал за бенефициери;
Верификация на разходите от контрольор;
Финансово изпълнение на стратегическия проект;
Нередности.

В края на всеки панел беше отговаряно на въпросите на участниците, свързани с разискваната тема.

В хода на обучението беше отделено специално внимание на особеностите при изпълнението на стратегическия проект, както и на новите правила и процедури, установени от УО за изпълнение на проекти в условията на рестрикции, въведени с противоепидемичните мерки от двете страни на границата.

 

Презентациите от обучението бихте могли да намерите тук:

 

Facebook icon
Twitter icon