Наръчник за изпълнение на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

13.10.2020

Наръчник за изпълнение на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение 2014TC16I5CB005-2020-3 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020.

Facebook icon
Twitter icon