Поправен формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

30.06.2020

Публикуван е коригиран формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения с незначителни технически поправки, свързани с одобреното изменение на Насоките за кандидатстване и въведената възможност партньорите по проекта да отчитат разходите си по Бюджетна линия 1 по принципа на „реално направените разходи“.

 

Промененият Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

Facebook icon
Twitter icon