Stratejik Proje Sınırlı Teklif Çağrısı İlanı

13.05.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı

(Ulusal Otorite)

İle işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla, 13.05.2020 tarihinde, Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programa, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen kurumlar Stratejik Proje Teklifi sunmaya davet edilmektedir:

Ana Yararlanıcı: Prof. D-r. Asen Zlatarov Üniversitesi, Burgaz;
Proje Ortağı 2: Trakya Üniversitesi, Edirne.

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin arttırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı için tahsis edilen toplam fon miktarı 2 855 247 Avro’dur.

İlgili proje teklifi, aşağıdaki öncelik ekseni ve özel hedefine yönelik olmalıdır:

Öncelik Ekseni 1: Çevre

Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki işbirliği girişimleri vasıtasıyla doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine yönelik kapasitenin artırılması.

Proje teklifleri için uygun görülen sınır ötesi bölge, Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Haskovo idari bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketi yayınlanmış olup, ilgili başvuru paketine aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabilirsiniz:

www.ipacbc-bgtr.eu

www.mrrb.government.bg

www.ab.gov.tr

http://cbc.ab.gov.tr/

www.eufunds.bg

Proje teklifi için son başvuru tarihi 29 Haziran 2020, saat 17:00’dir(Bulgaristan yerel saati). Proje teklifi, tamamıyla Elektronik Sistem üzerinden elektronik form kullanılarak sunulmalıdır: https://bp-ipacbc-bgtr.mrrb.bg/beneficiary_reg/registration/add

 

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz:

Haskovo Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. +90 284 214 9909

Başvuru Paketi:

Guidelines for Applicants, including Attachments;

Guidelines for Applicants - revision 29.06.2020

Application Form - revision 30.06.2020

Annexes;

Annex C: Subsidy contract.

Facebook icon
Twitter icon