Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) октомври 2017 г.

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.

Facebook icon
Twitter icon