11.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Proje Uygulama Rehberi (Versiyon 2)

11.10.2017

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı için kapsamındaki Proje Uygulama Rehberi (Versiyon 2).

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı kapsamında kullanılmakta olan Proje Uygulama Rehberinin güncellenen 2.versiyonunda yer alan temel değişiklikler özetini ekte bulabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon