Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Ortak İzleme Toplantısı Bulgaristan’ın Pomorie beldesinde düzenlendi

13.12.2018

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı 13 Aralık tarihinde Bulgaristan’ın Pomorie beldesinde düzenlenmiştir.

Toplantının oturum başkanlığını, Bulgaristan’ın Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Danitsa Nikolova ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan Sn. Beyza Turan yapmıştır. Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğünden Sn. Magali Lenoel de toplantıda Komisyon’u temsilen yer almıştır.

Toplantıda, Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında İkinci Teklif Çağrısı değerlendirme sonuçları sunulmuştur. Ortak İzleme Komitesi üyeleri, İkinci Teklif Çağrısı kapsamında finanse edilmek üzere sunulmuş olan proje listesini onaylamıştır.

Çağrı kapsamında toplamda alınan 130 proje teklifinden 86 tanesi idari ve uygunluk aşamasından geçmiştir. Ortak İzleme Komitesi tarafından, 42 adet proje teklifi, finanse edilmek üzere önerilmiştir. Bu projelerin 26 tanesi Öncelik Ekseni 1 “Çevre” ve 16 tanesi de Öncelik Ekseni 2 “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında bulunmaktadır.

Geçici olarak onaylanan projelerin toplam bütçesi 12 839 665,78 Avro’dur. Öncelik Ekseni 2 “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında 29 proje teklifi 65 puandan daha fazlasını alarak Yedek listeye dahil edilmiştir.

Proje tekliflerinin sıralamaları hakkında detaylı bilgi ve Ortak İzleme Komitesi tarafından finanse edilmek üzere önerilen proje teklifleri aşağıdaki gibidir:

Öncelik Ekseni 1 “Çevre”

Genel sıralama listesi
Ayrıntılı sıralama listesi

Öncelik Ekseni 2 “Sürdürülebilir Turizm”

Genel sıralama listesi
Ayrıntılı sıralama listesi

Facebook icon
Twitter icon