Търгове

Contract Award Notice under Project CB005.3.12.001

05.01.2023

Trakya University announces Supply Contract Award Notice after completed tender procedure for “ Supply of laboratory equipment for the purposes and functioning of scientific laboratories of the Blue Growth Research centre at Trakya University in Lots ”

Location: Edirne, Turkey

Ref. Contract No:

-           CB005.3.12.001 - PP – Supply 7-LOT 2

Тръжна процедура за „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020, УПРАВЛЯВАНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” референтен номер:INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за “Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България” с финансовата помощ от

Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Турция (CCI Number 2014TC16I5CB005),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония (CCI Number 2014TC16I5CB006),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Сърбия (CCI 2014TC16I5CB007).

ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

30.11.2022

ОТМЯНА

НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

за „Осигуряване на логистика и организация на събития, свързани с изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA“

 

1. Референтен номер

Interreg -IPA CBC-TA-2020-6

2. Дата на публикуване

03.11.2022 г.

3. Име на програмата

Cancellation of tender procedure for “Supply of consumables for the purposes of the scientific laboratories of the BLUE GROWTH Research Centre at "Prof. D-r Asen Zlatarov" University of Burgas” within project CB005.3.12.001

05.10.2022

Cancellation of tender procedure for “Supply of consumables for the purposes of the scientific laboratories of the BLUE GROWTH Research Centre at "Prof. D-r Asen Zlatarov" University of Burgas” within project CB005.3.12.001

Publication reference: CB005.3.12.001 - LP – Supply 13

Prof. D-r Asen Zlatarov” University of Burgas announces Cancellation of Tender Procedur

Страници

Subscribe to Търгове