Въпроси и отговори по процедура с предмет „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП“ с референтен номер Interreg-IPA CBC-TA-2020-8

16.01.2023

Въпроси и отговори по процедура с предмет „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП“ с референтен номер Interreg-IPA CBC-TA-2020-8, може да намерите приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon