Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия септември 2020 г.

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия септември 2020 г., могат да бъдат намерени ТУК.

Facebook icon
Twitter icon