Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия ноември 2022 г.

29.11.2022

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия ноември 2022 г. могат да бъдат намерени ТУК.

Facebook icon
Twitter icon