Списък на проектните предложения по Втората покана - 13.12.2018

13.12.2018

Списък на проектните предложения по Втората покана - 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2 към 13.12.2018

Приоритетна ос 1 “Околна среда”

Общо класиране
Подробен списък – класиране по индикатори

Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм”

Общо класиране
Подробен списък – класиране по индикатори

Facebook icon
Twitter icon