Втора покана

Списък на проектните предложения по Втората покана - 11.06.2019

11.06.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2 към 11.06.2019

Приоритетна ос 1 “Околна среда”

Класиране

Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм”

Класиране
 

Важно! Изменение в процедурата за обжалване на резултатите от оценката на качеството и подбора на проектните предложения по втората покана

19.12.2018

С решение на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция от 13.12.2018 г. беше изменена процедурата за обжалване след оценката на качеството и подбора на проектните предложения по втората покана. Измененията са в т. 2 „Обжалване след техническа оценка и оценка на качеството“ на Приложение 3 „Процедура за обжалване“ към Насоките за кандидатстване.

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

21.02.2018

Успешно приключиха информационните дни за потенциални кандидати по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Обученията за потенциални кандидати се проведоха на:

  • 8 февруари в град Хасково, Република България;

  • 13 февруари в град Ямбол, Република България и град Къркларели, Република Турция;

ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Втората покана е променен

16.02.2018

Формуляр за кандидатстване с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  можете да намерите ТУК: Апликационна форма - обновена, 16.02.2018.

Информационен ден в град Бургас

15.02.2018

Информационен ден в град Бургас - 15.02.2018 г., четвъртък, зала „Компас“, Интерхотел „България“, Бургас, България, начален час 10:00 ч.

Партньорски форум в Одрин

01.02.2018

Партньорски форум ще се проведе в град Одрин - Болкан Конгрес Център, Тракийски Унивеситет, Одрин, от 10:00 ч. (местно време).

Информационен ден в град Ямбол

01.02.2018

Информационен ден в град Ямбол - 13.02.2018 г., вторник, кoнферентна зала, хотел „Диана Палас“, Ямбол, България, начален час 10:00 ч.

Страници

Subscribe to Втора покана