Виртуална (онлайн) проверка вместо физическото посещение на място за всички „меки“ проекти

04.01.2021

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с пандемичната обстановка предизвикана от Covid-19 и местните мерки на здравните органи и с оглед на запазването на здравето на всички замесени, както и в подкрепа в борбата срещу пандемията, Управляващият орган въвежда временно алтернативен вариант за проверка на място - Виртуална (онлайн) проверка вместо физическото посещение на място за всички „меки“ проекти. Всички предстоящи (и текущи) отчети за „меки“ проекти могат да бъдат обект на виртуална (онлaйн) проверка на разходите. Вашият назначен контрольор / експерт ще комуникира чрез Бенефициентския портал плана за такава задължителна проверка „на място“, която да бъде преобразувана във виртуална (ако е приложимо).

Моля, запознайте се с приложените Инструкции и изменените ПНК насоки.

Facebook icon
Twitter icon