Önemli! İkinci Teklif Çağrısı kapsamında Teknik ve kalite değerlendirme ile proje seçimi konusundaki şikayet usulünün değiştirilmesi

19.12.2018

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı İkinci Teklif Çağrısı kapsamında teknik ve kalite değerlendirme ile proje seçim süreci sonrasındaki şikayet usulü, 13 Aralık 2018 tarihinde Ortak İzleme Komitesi kararı ile değiştirilmiştir. Değişiklikler, Başvuru Rehberinin Ek 3 “Şikayet Usulü” başlığı altında bölüm 2 kısmında “Teknik ve Kalite Değerlendirme Sürecinden sonra Şikayet” bölümünde sunulmuştur.

Değiştirilmiş usul; ana yararlanıcının, değerlendiricilerin yorumlarını özetleyen ve ortalama puanlarını içeren teknik değerlendirme şablonlarını artık Yönetim Makamı’ndan talep etmelerini öngörmemektedir. Teknik değerlendirme şablonları, Yönetim Makamı tarafından yedek liste ve reddedilen proje teklifleri listesinde bulunan tüm ana yararlanıcılara proje seçim sonuçları bildirim mektubuna ek olarak gönderilmektedir. Bu nedenle şikayet, değerlendirme ve proje seçim sonuçlarına ilişkin bildirim mektubu alındıktan sonra 7 iş günü içerisinde sunulmalıdır.

Başvuru Rehberi’nin değişiklik yapılmış Ek 3 “Şikayet Usulü” nüshasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon