Партньорски форум в Одрин

01.02.2018
Event date: 
22.02.2018 10:00 to 15:15

Партньорски форум ще се проведе в град Одрин - Болкан Конгрес Център, Тракийски Унивеситет, Одрин, от 10:00 ч. (местно време).

Facebook icon
Twitter icon