Информационен Ден в гр. Бургас, България

09.06.2023
Event date: 
14.06.2023 10:00 to 14:00

Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

На 14 юни 2023 г. Оперативното звено по Програмата България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационен ден в гр. Бургас. В рамките на информационните дни експертите от Оперативното звено ще представят подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата и ще предоставят практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване.  Презентациите по време на събитието ще бъдат на български език.

Повече информация за събитието в град Бургас, може да видите тук
Повече информация за първата покана можете да намерите тук.
 

Facebook icon
Twitter icon