Членове на Съвета за управление на Териториалната стратегия по Програма (INTERREG VI-A) ИПП България - Турция 2021 - 2027

07.08.2023

Списък на членовете на Съвета за управление на Териториалната стратегия по Програма (INTERREG VI-A) ИПП България - Турция 2021 - 2027 може да намерите по-долу. 

 

Facebook icon
Twitter icon