2020+

Учреден е бордът за управление на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

02.12.2022

Беше одобрена и териториалната стратегия по програмата

 

Ръководният орган на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 беше учреден на първото си заседание, което се проведе в Одрин. За съпредседател от българска страна беше избран кметът на Карнобат Георги Димитров, а колегата му от турска страна предстои да бъде определен.

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027

02.12.2022

Стартира първата покана за кандидатстване по програмата за стратегическия проект за повишаване на капацитета за справяне с нелегалната миграция

 

Първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027 се проведе на 1 декември 2022 г. в гр. Одрин.

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България-Турция 2021-2027

23.11.2022

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г. с Решение от 22 ноември 2022 г. През следващите 7 години над 34 млн. евро ще бъдат инвестирани в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели.

Най-голям дял от програмния бюджет, близо 25 млн евро, е насочен към  инвестиции в интегрираното териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. По този приоритет ще бъдат подкрепени проекти в областта на туризма и услугите от общ интерес.

Проведено обществено обсъждане на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027

21.02.2022

Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 за официално предаване на Европейската комисия (ЕК), както и съгласно чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмен период 2021-2027 г. на 21 февруари 2022 г.

Научете повече за бъдещата програма в секция 2020+

12.11.2021

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани организации, документите, свързани с етапите на разработване на бъдещата програма са достъпни чрез падащото меню в секция 2020+

Страници

Subscribe to 2020+