Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 08.11.2016

08.11.2016

Списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB005–2015–1, съгласно решениe на Съвместния комитет за наблюдение от 08-ми ноември 2016 година:

Facebook icon
Twitter icon